“Paghayo” ni Anna Akhmatova (2)

Ang lupang ito, hindi man aki’y Mananatili pa rin sa aking gunita— Ang dagat niyang kay lamig at kay tabang, Ang buhanging simputi ng umaga, Ang hangin niyang langô, ang mga punong Binabalot ng pula tuwing dapithapon— Dapithapon! Ikinukubli ng bawat mong sinag Ang patapós ng araw, ang patapós ng mundo, Saka iiwan akong hubad sa piling ng aking mga sikreto. 1964 Advertisements Continue reading “Paghayo” ni Anna Akhmatova (2)