“Paghayo” ni Anna Akhmatova (2)

Ang lupang ito, hindi man aki’y
Mananatili pa rin sa aking gunita—
Ang dagat niyang kay lamig at kay tabang,

Ang buhanging simputi ng umaga,
Ang hangin niyang langô, ang mga punong
Binabalot ng pula tuwing dapithapon—

Dapithapon! Ikinukubli ng bawat mong sinag
Ang patapós ng araw, ang patapós ng mundo,
Saka iiwan akong hubad sa piling ng aking mga sikreto.

1964

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s