“Paghayo” ni Anna Akhmatova

Kahit ang lupang ito’y hindi akin
aalalahanin ko pa rin ang kalong niyang dagat—
ang tubig niyang kay lamig,
ang buhanging simputi
ng mga uban, ang mga punong
namumula tuwing lumulubog ang araw.

Hindi ko masabi kung ang pag-ibig ba natin
O ang araw na ito ang nalálapít na sa dulo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s