A Poem by Borges, in Spanish and Filipino

A Poem by Borges, in Spanish and Filipino

 

The original in Spanish

Poema de los Dones

Jorge Luís Borges

Nadie rebaje a lágrima o reproche
esta declaración de la maestría
de Dios, que con magnífica ironía
me dio a la vez los libros y la noche.

De esta ciudad de libros hizo dueños
a unos ojos sin luz, que sólo pueden
leer en las bibliotecas de los sueños
los insensatos párrafos que ceden

las albas a su afán. En vano el día
les prodiga sus libros infinitos,
arduos como los arduos manuscritos
que perecieron en Alejandría.

De hambre y de sed (narra una historia griega)
muere un rey entre fuentes y jardines;
yo fatigo sin rumbo los confines
de esta alta y honda biblioteca ciega.

Enciclopedias, atlas, el Oriente
y el Occidente, siglos, dinastías,
símbolos, cosmos y cosmogonías
brindan los muros, pero inútilmente.

Lento en mi sombra, la penumbra hueca
exploro con el báculo indeciso,
yo, que me figuraba el Paraíso
bajo la especie de una biblioteca.

Algo, que ciertamente no se nombra
con la palabra azar, rige estas cosas;
otro ya recibió en otras borrosas
tardes los muchos libros y la sombra.

Al errar por las lentas galerías
suelo sentir con vago horror sagrado
que soy el otro, el muerto, que habrá dado
los mismos pasos en los mismos días.

¿Cuál de los dos escribe este poema
de un yo plural y de una sola sombra?
¿Qué importa la palabra que me nombra
si es indiviso y uno el anatema?

Groussac o Borges, miro este querido
mundo que se deforma y que se apaga
en una pálida ceniza vaga
que se parece al sueño y al olvido.
jorge_luis_borges_hotel

Borges at L’Hôtel, Paris, 1968 (Wikimedia Commons)

 

Filipino Translation by Charles De Vera

Isang Biyaya

Jorge Luís Borges

Huwag niyong isiping inuuyam ko ang kanyang kadakilaan

Na ang mga iyak ko’y pangungutya sa kalooban

Ng mapaglarong Diyos na pinagkaloob sa akin ang mga

Aklat na ito sa pagsapit ng gabi.

 

Ang daigdig ko’y isang aklatan, at ako yaong tagasubaybay

Ng bawat bukang-liwayway na tanging mga katulad kong

Bulag lamang ang hinayaang makakita:

Sa dilim ng gabi’y nagliliwanag ang aking mga panaginip,

 

Iniilawan ang buo kong mundo upang mamasdan ang isang mundong akin at akin lamang.

Nilimot na ng aking mata ang banayad na sikat ng araw.

Pikit-mata’y kaya kong balikan ang kasaysayan,

Bumalik sa Alehandriya para linawin ang nakaraan:

 

Tanungin ang haring Griyegong namatay sa gutom at uhaw

Kung bakit nya tinanggihan ang alok na tubig at tinapay at piniling mamatay,

Habang patuloy naglalakbay ang aking mga bulag na paa

Upang kilalanin ang bawat sulok sa pag-asang isang bangungot lamang itong kadiliman.

 

Mana pa’y maglakbay ako gamit ang walang katapusang

Mga aklat nakahiga’t nakahilera sa bawat pader na

Tila naghihintay diktan ng aking mga kamay, hinihintay ang indayog ng kamay

Ng isang piyanista, gayong ako mismo yaong naghihintay na gabayan nila.

 

Patuloy ang aking paglakad habang naggagabay sa mga istante,

Habang tinatapik ang karimlan ng patpat na siya ko nang paa’t mata.

Patuloy akong naghihintay na umawit ang mga aklat sa aking paligid

Na parang mga anghel na nakaantabay sa bawat kumpas ng marupok kong patpat.

 

 

Hindi ako naniniwalang nagkataon lang

Na sinapit ko ang ganito.

Sa dilim ay nakikita ko ang mga anino ng mga tulad ko ring

Inutusang magbasa sa dilim.

 

 

Habang patuloy na nangangapa ang mga bulag kong paa

Sa pagitan ng mga istante at ng bawat di-mabuksang aklat

Pinilit kong alalahanin kung kailan ko sinimulang pagdudahan itong kadiliman:

Kung kailan ko nagsimulang marinig ang mga bulong na ito’y isang panaginip lang.

 

At kung ako nga’y tauhan lamang sa isang panaginip

(at kung dilim na ito’y isang birong hunghang at pataksil),

Ang panaginip ba’y akin, o ako yaong panaginip.

Ngunit anong saysay nito, habang patuloy akong nangangapa sa dilim?

 

Maaaring si Groussac ako, o si Borges

O isa lamang tauhan sa laru-larong kadiliman

Na bumalot sa akin mula ng mabuksan ang aking mga mata.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s